این درس برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته حسابداری است. هدف از این درس که ضرورت دارد در بسیاری از گرایش های مدیریت و حسابداری ارائه گردد، آشنایی دانشجویا با ابزارهای مالی در سطح بین المللی است. این ابزارهای توسط شرکت های فعال در عرصه بین الملل در جهان استفاده می شوند و می توانند از ریسک مبادلات تجاری تا حد بسیاری کم کرده و سبب افزایش راندمان شرکت ها گردد.

نکته قابل توجه این است که این درس با «مدیریت مالی بین الملل»، «پول و ارز و بانکداری» و غیره متفاوت است و سر فصل جداگانه ای دارد.

برای دریافت نمرات اینجا کلید کنید.

برای دانلود امور مالی اینجا کلیک کنید.