این درس برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و سطح پیشرفته آن برای دانشجویان دکتری گرایش بازاریابی ارائه می گردد. هدف از ارائه آن آشنایی دانشجویان با چگونگی شرایط ورود به بازارهای جهانی و نحوه انجام فعالیت های بازاریابی در عرصه بین المللی است. این درس می تواند جهت علاقه مندان به صادرات پایدار و فعالین حوزه بازرگانی نیز مفید باشد. بدیهی است امروزه به دلیل رقابت شدید، قوانین تجارت آزاد و گستردگی ارتباطات جهانی نمی توان بدون شناخت کافی از بازاریابی بین المللی، موفقیت پایدار و چشم گیری در این عرصه داشت.

مشاهده نمرات

جزوه بازاریابی بین المللی مقطع کارشناسی را از اینجا دانلود کنید.