این درس برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (پیش نیاز) ارائه می گردد. هدف از این درس آشنایی با اصول زیربنایی فروش و بازاریابی است تا دانشجویان برای فعالیت در بازار کار و نیز اخذ دروس  پیشرفته تر نظیر بازاریابی بین الملل، مدیریت تبلیغات و برند، رفتار مصرف کننده و بازاریابی دیجیتال آماده گردند. بدیهی است هر مدیر فروش، بازاریاب و به طور کلی هر شخص فعال در بازار باید با محتوای این درس آشنا باشد.

برای دریافت نمرات اینجا کلید کنید.

برای دانلود کتاب مالی بین الملل به زبان ساده اورنسل (۲۰۱۳) اینجا کلیک کنید.