این درس برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی، بازاریابی داخلی، بازاریابی بین المللی و گرایش های دیگر است. هدف از این درس آشنایی با مباحث جدید در حوزه بازاریابی است. هدف این است که با گذراندن این درس، دروسی نظیر مدیریت تبلیغات و برند و رفتار مصرف کننده و بازاریابی دیجیتال قابل فهم تر گردند.

برای تدریس این درس می توان از منابع متنوع مانند مقالات جدید در نشریات معتبر بازاریابی، کتاب های ارتباطات بازاریابی، کتاب باراریابی نسل چهار کاتلر و یا ترکیبی از آن ها استفاده کرد.

برای مشاهده نمرات اینجا کلید کنید.

برای دانلود کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر اینجا کلیک کنید.